№ 

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб

Протокол засідання

Ліцензійної комісії МОН України 

Наказ МОН України 

 1

014 Середня освіта (Інформатика)

100 (з урахуванням строків навчання)

Протокол №148 від 22.08.2019

Наказ Міністерства освіти і науки України №953-л від 22.08.2019, додаток 1.4