25 листопада 2021 року відбувся ІІ регіональний науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика» у змішаному форматі, який традиційно проводиться на базі та за ініціативи Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
У заході взяло участь понад 100 учасників, серед яких – професори, доктори наук, член-кореспондент, дійсний член НАПН України, доценти, кандидати наук, старші викладачі, асистенти, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти ЗВО України, директори та методисти закладів загальної середньої освіти, вчителі-практики початкової освіти, викладачі педагогічних фахових коледжів, науковці відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України, працівники Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, викладачі Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Львівського національного університету імені Івана Франка, Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, Рівненського державного гуманітарного університету.
Програма конференції охоплювала обговорення ключових проблем компетентнісного підходу в сучасній системі загальної середньої і вищої освіти, професійної підготовки вчителя НУШ, методики формування ключових і предметних компетентностей у здобувачів початкової освіти. На пленарному засіданні відбулося змістовне спілкування з кращими практиками, обмін передовим педагогічним досвідом, надбаннями вчителів пілотних класів НУШ, активно обговорювалася професійна підготовка вчителів початкових класів та можливостей ефективної взаємодії (налагодження партнерства) між державними інституціями, ЗВО та школою.
Ми щиро вдячні за підтримку та активну участь у семінарі учасникам та запрошуємо всіх до подальшої наукової співпраці.
До наступної зустрічі в колишній Гетьманській столиці Лівобережної України!