Ці слова з гімну нашого університету можна вважати лейтмотивом наукового форуму, що відбувся 17–18 лютого 2022 року в ННІ філології та історії – ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні». Прикметно, що захід відбувається напередодні Міжнародного дня рідної мови, який згідно з рішенням ЮНЕСКО відзначають щороку 21 лютого.
Організаційну роботу щодо проведення конференції здійснено кафедрою української мови, літератури та методики навчання ННІ філології та історії. До підготовки конференції також долучилися її співорганізатори: Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Конференція проходила в змішаному форматі з використанням платформи Google Meet і зібрала близько ста учасників онлайн і кількадесят наших студентів в аудиторії.
Традиційно перед початком пленарного засідання прозвучали вітальні слова на адресу учасників конференції від Ткаченко Наталії Миколаївни – доктора педагогічних наук, доцента, проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Горболіс Лариси Михайлівни – доктора філологічних наук, професора кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Бойко Надії Іванівни – доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; від наших співорганізаторів з ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ): Кизилової Віталіни Володимирівни – доктора філологічних наук, професора кафедри філологічних дисциплін, заступника директора з наукової роботи інституту педагогіки і психології; Мордовцевої Наталії Валеріївни – кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри філологічних дисциплін навчально-наукового інституту педагогіки і психології; Нікітіної Алли Василівни – доктора педагогічних наук, професора кафедри української мови.
Під час пленарного засідання було виголошено десять змістовних, ґрунтовних, цікавих доповідей з проблем мовно-літературної освіти в Україні. Їх тематика була доволі різноманітною: це й актуальні проблеми сучасної лінгвістики («Дослідження національно-культурних особливостей фразеологічних одиниць з елементами міфології» (Чуріна Анастасія, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), «Мовностилістичні засоби пісенних текстів Святослава Вакарчука (на матеріалі пісень «Оберіг», «Місто весни»)» (Помазан Дмитро, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), «Обставинні прислівники місця у творах В. Шкляра: функціонально-семантична характеристика» (Бойко Марина, Уманський державний педагогічний університет імені  Павла Тичини), «Бібліоніми у щоденниковому дискурсі української мови першої половини ХVІІІ  ст.»  (Василенко Софія, Рудницька Анна, Уманський державний педагогічний університет імені  Павла  Тичини)); і традиції та новаторство в українській літературі («Художні моделі жіночих девіацій у романі С. Жадана “Месопотамія”» (Літвінова Єлизавета, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка), «Культурний феномен В. Висоцького: перекладознавчий аспект» (Лук’яненко Марина, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), «Літературна спадщина Теофана Фіялка» (Погосян Ірина, Уманський державний педагогічний університет імені  Павла  Тичини)); й інноваційні процеси реформування вищої педагогічної та загальної середньої освіти в Україні  («Формування лексичної англомовної компетентності засобами білінгвального навчання» (Панасенко Альона, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка), «Взаємозв’язок літератури з іншими навчальними предметами» (Данилко Дар’я, Уманський державний педагогічний університет імені  Павла  Тичини)); й актуальні проблеми дошкільної й початкової мовно-літературної освіти в контексті наступності й перспективності («Технології ознайомлення молодших школярів із біографією українських письменників» (Хрипун Катерина, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»)).
Конференція відбулася в атмосфері активної, плідної співпраці, діалогу, утвердження думки про те, що в центр освітніх досягнень необхідно поставити завдання мовно-літературної освіти й мовного виховання, бо це надійний канал одержання найновішої інформації  в сучасному знаннєвому суспільстві та міцне підґрунтя   для духовного й культурного зростання нації.
Ірина Холявко