16 лютого 2022 року у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка за ініціативи ННІ Педагогіки і психології, завідувача кафедри педагогіки і психології початкової освіти проф. Бірюк Л. Я. відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток гнучких умінь (softskills) у процесі освітньої діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід». 
Метою конференції стало обговорення векторів розвитку педагогічної науки, зокрема розгляд шляхів формування вмінь, які реалізуються у всіх сферах діяльності і нині стають надактуальними, адже спрямовані на розширення особистісних і професійних компетентностей таких як креативність, інтелектуальний розвиток, критичне мислення, комунікабельність, уміння працювати в команді, емоційний інтелект.
До участі долучилось більше 300-та представників вітчизняних навчальних закладів різного освітнього рівня (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Львівський національний університет імені Івана Франка, Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної освіти і т. д.) та зарубіжних ЗВО (Гельсінський університет, Фінляндія; Афьон Коджатепе університет, Туреччина; Костанайський соціально-технічний університет імені Академіка Зулхарнай Алдамжар, Казахстан; Таджицький аграрний університет імені Шіріншох Шотемур, Таджикістан).
Коло наукових інтересів доповідачів охопив широкий спектр напрямів: формування гнучких умінь (soft skills) як психолого-педагогічна проблема; компетентнісний підхід до розвитку гнучких умінь (soft skills) в освітньому процесі; теорія і практика формування soft skills у здобувачів освіти; розвиток гнучких умінь(soft skills) майбутніх учителів для вирішення соціальних і професійних проблем.
Колектив університету, інституту, кафедри висловлює глибоку вдячність за ґрунтовні й науково-глибокі доповіді: кандидату педагогічних наук, доценту кафедри початкової освіти, декану факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Олені Демченко; магістру гуманітарних наук, аспіранту, лектору експерт міжнародного відділу Афьон Коджатепе університету Нільді Ходжаоглу; доктору педагогічних наук, професору кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Катерині Крутій; доктору педагогічних наук, доценту, викладачеві вищої категорії Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради Наталії Гроні; заступнику директора Львівського коледжу транспортної інфраструктури, аспірантки ІІ-го року навчання Педагогічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Анні Жуковій; магістру з музичного мистецтва, хоровому диригенту (Верхня Австрія, м. Лінц) Тетяні Бьокштайнер; магістру освіти/педагогіки, раднику освітнього проєкту «Навчаємось разом» в рамках проєкту «Фінська підтримка Української шкільної реформи», старшому менеджеру/управлінцю Фінської консалтингової групи Гельсінського університету Туї Лаурен; кандидату педагогічних наук, професору кафедри гуманітарних наук педагогічного факультета Костанайського соціально-технічного університету імені Зулхарнай Алдамжар Тетяні Ільїній