2 квітня 2021 року команда Глухівського НПУ ім. О. Довженка у складі першої проректорки канд. пед. наук, доцента Г. П. Кузнецової, гаранта освітньо-наукової програми «Теорія і методика вищої освіти» д-ра пед. наук, професора, член-кореспондента НАПН України В. П. Курок, гаранта освітньо-наукової програми «Теорія і методика професійної освіти» д-ра пед. наук, професора В.І. Ковальчука, декана факультету технологічної і професійної освіти д-ра пед. наук Б. О. Грудиніна, завідувача аспірантури та докторантури д-ра пед. наук Н. М. Ткаченко, керівника навчального відділу канд. пед. наук Т.Ф. Зенченко, відділу аспірантури, докторантури та наукової роботи долучилися до онлайн семінару «Акредитація PHD программ», організованого Радою молодих вчених при МОН України, МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Національним університетом «Львівська політехніка», ГО «Інноваційний університет» та Сумським національним аграрним університетом. Щиро дякуємо організаторам заходу за корисну, змістовну інформацію, представлений доповідачами досвід організації освітнього процесу на третьому освітньо-науковому рівні, відкритість та готовність до співпраці.