2 квітня 2021 року на факультеті технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», ініціатором проведення якої стала кафедра професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.

Підвищені ризики епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19, зумовили те, що цього року захід відбувся онлайн на платформі Zoom.

Конференція об’єднала більше 16 областей України. У заході взяло участь понад 300 знаних та молодих науковців (члени-кореспонденти, доктори та кандидати наук, директори та методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, педагоги професійного навчання, докторанти, аспіранти, педагогічні працівники, магістранти та студенти) з більш ніж 65 закладів освіти.

Ідейним натхненником і модератором проведення цьогорічної всеукраїнської науково-практичної конференції став доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Василь Іванович Ковальчук. У ході проведення конференції були представлені доповіді провідних фахівців-науковців та практиків з проблеми розвитку педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій.

Змістовними та надзвичайно цікавими були виступи з проблем розвитку педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: «Гуманітарно-екзистенційний дискурс розвитку вітчизняної префігуративної освіти» (Кузьмінський Анатолій Іванович); «Розвиток педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання: досвід, традиції, перспективи» (Щербак Ольга Іванівна); «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» (Сидоренко Вікторія Вікторівна); «Науково-методична компетентність педагога в умовах пандемії та діджиталізації: світовий досвід та українські реалії» (Мандрагеля Володимир Андрійович).

Актуальними були наукові виступи: «Особливості підготовки викладача закладу вищої технічної освіти в умовах змішаної форми освітньої діяльності» (Барановська Лілія Володимирівна); «Вектор розвитку освітньо-професійних потреб педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) освіти» (Сергеєва Лариса Миколаївна); «Професійно-творчий розвиток педагога в умовах науково-педагогічної школи» (Антонова Олена Євгеніївна); «Створення зони комфорту для викладачів і студентів у закладi вищої освiти» (Гриньова Марина Вікторівна); «Внутрішні проблеми розвитку вітчизняної системи професійної освіти в контексті стандартів освітньої політики країн – членів ЄС» (Крамар Валерій Максимович); «Педагогічні умови розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (Кручек Вікторія Аркадіївна); «Інформаційні технології як фактор цифровізації сучасної освіти» (Лабудько Валентина Семенівна); «Управління професійним розвитком педагога – особливість педагогічного менеджменту (з досвіду роботи)» (Ященкова Єлизавета Іллівна).

Визначені тематичні напрями конференції дали змогу обговорити широкий спектр проблемних питань компетентності педагога XXI століття; сучасних тенденцій та перспектив розвитку професійної освіти; стратегії підготовки педагога професійного навчання в умовах реформування системи освіти в Україні; технологій розвитку педагогічної майстерності; створення в закладі вищої освіти інноваційного освітнього середовища особистісного розвитку майбутнього педагога; цифровізації освіти як тренду професійного розвитку педагога.

Організатори та учасники конференції відмітили необхідність подальшого здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем професійної освіти та розвитку педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій.

Всеукраїнська науково-практична конференція відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез доповідей учасників конференції.

Науково-програмний комітет конференції висловлює щиру подяку всім учасникам конференції за плідну працю.

Оргкомітет конференції