22 квітня 2021 року на базі кафедри психології та соціальної роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка відбулася Всеукраїнська інтернет-конференція «Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи», присвячена розгляду теоретичних і практичних питань соціальної роботи в закладах охорони здоров’я, підготовки соціальних працівників до надання соціальних послуг та ін.
На конференції були заслухані доповіді провідних спеціалістів у галузі соціальної роботи, зокрема д-р. пед. н., проф. кафедри психології та соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Міщик Л.І., д-р. пед. н., проф. проф. кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Сороки О.В., канд. пед. н., проф., в. о. директора Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Завацької Л. М., канд. пед. н., доц., доц. кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, канд. пед. н., доц., доц. кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі Українки Петровича В.С. та ін.
Учасники конференції наголошували на важливості і цінності соціального працівника в контексті надання медико-соціальних послуг, обговорювали шляхи вирішення актуальних проблем сьогодення в сфері соціальної роботи тощо.
Захід було проведено дистанційно за допомогою платформи ZOOM.
За результатами конференції всі учасники отримали сертифікати та програми.