22 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 відбувся захист дисертації Пінчук Ірини Олександрівни на тему: «Система формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 
Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківназавідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.