24 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 відбувся захист дисертації Гречаник Наталії Ігорівни на тему: «Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Кузьмінський Анатолій Іванович, професор кафедри педагогіки і менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.