23 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 відбувся захист дисертації Гриценка Андрія Петровича на тему: «Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Сергієнко Володимир Петрович, директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.