В останній декаді січня в Глухівському НПУ ім. О. Довженка проходили звітні заходи. Спочатку звітували керівники факультетів і навчально-наукових інститутів, а  31 січня 2024 року відбулася Конференція трудового колективу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, на якій було заслухано звітну доповідь про діяльність на посаді виконувача обов’язків ректора Курка Олександра Івановича, доктора історичних наук, професора, у якій було підбито підсумки роботи університету за цільовими показниками діяльності у 2023.

В. о ректора проф.  Курок О. І. наголосив, що у 2023 році
колектив Університету, працюючи в складних умовах дії воєнного стану в Україні, спрямовував свої зусилля насамперед на виконання цільових показників діяльності, визначених у Програмі діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2023 рік.

Під час доповіді очільник Університету закцентував увагу присутніх на виконанні цільових показників, зокрема:  проаналізував контингент здобувачів вищої освіти Університету у звітному році; наголосив на розширенні впродовж 2023 року функціонального призначення багатомодульного автоматизованого інформаційного середовища управління освітнім процесом «Політек-Софт» у межах запровадження комплексної системи автоматизації управління ЗВО; зазначив, що на виконання цільового показника діяльності щодо збільшення кількості годин навчальних занять, викладання яких здійснюється англійською мовою, у 2023–2024 н. р. було введено в освітній процес чотири освітні компоненти англійською мовою. Олександр Іванович Курок висвітлив результати діяльності Університету щодо участі в програмах міжнародної академічної мобільності, публікаційної активності; зазначив, що працівники Університету підготували та подали до Міністерства освіти і науки України шість проєктів за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ». Крім того, було проаналізовано роботу Університету у звітному році за такими цільовими показниками: збільшення кількості навчальних аудиторій, оснащених мультимедійним обладнанням; забезпечення подальшого розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;  дотримання принципів академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу шляхом превентивної діяльності тощо.

З урахуванням аналізу підсумків роботи закладу вищої освіти щодо виконання цільових показників діяльності у 2023 році у висновках звітної доповіді Олександр Іванович окреслив перспективи розвитку Університету й поставлені перед колективом завдання: 1) збільшення масштабності Університету як фундаментального критерію його розвитку) 2) розвиток системи внутрішнього забезпечення якості як основи для якісної вищої освіти; 3) провадження наукової та науково-технічної діяльності Університету; 4) розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізація; 5) сприяння сталому розвитку Університету шляхом створення зручного й безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу; удосконалення і поліпшення матеріально-технічної бази; 6)  збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей, традицій і досягнень колективу Університету як провайдера цінностей вільного, демократичного суспільства в прикордонному регіоні; 7)  функціонування Університету, його структурних підрозділів відповідно до державної фінансової політики в умовах воєнного стану та на засадах сталого розвитку; 8) забезпечення прозорості, відкритості й публічності функціонування Університету як запоруки довіри до його діяльності.

Наприкінці своєї доповіді Олександр Іванович подякував колективу Університету та студентству за злагоджену співпрацю та ефективну взаємодію в складних реаліях сьогодення та висловив упевненість, що наш Університет залишиться і надалі форпостом патріотизму та консолідації.

За підсумками виступу було прийнято рішення схвалити звітну доповідь про діяльність на посаді виконувача обов’язків ректора Курка Олександра Івановича, матеріали виступу надіслати до Міністерства освіти і науки України у визначений термін та розмістити на сайті університету.