15–16 лютого 2024 року в ННІ філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка в онлайновому режимі триває робота VІ Всеукраїнської студентсько-викладацької науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні».

15 лютого відбулося відкриття й пленарне засідання наукового заходу. Учасників конференції привітали д-р пед. наук, проф., проректор з науково-педагогічної роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка Луценко Григорій Васильович;  д-р пед. наук, доц., завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського НПУ ім. О. Довженка Гоголь Наталія Валеріївна;  канд. пед. наук, доц., завідувач кафедри початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава) Мордовцева Наталія Валеріївна;  д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Семеног Олена Миколаївна; канд. пед. наук, доц., директор КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Глухівської міської ради Сумської області Цінько Світлана Василівна.

На пленарному засіданні наукового форуму присутні мали можливість прослухати змістовні, цікаві, ґрунтовні доповіді студентів-філологів з різних вишів України, а саме: Слободянюк Діани, Доценко Анни, Крилової Анни з Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Коцаревської Дар’ї із Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Саєнка Андрія та Скобенко Альони із ВСП «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету»; Митько Вікторії з Глухівського НПУ ім. О. Довженка. У своїх виступах здобувачі освіти представили професійну діяльність учителя-словесника в інноваційних вимірах, утвердивши думку про те, що час зобов’язує вчителя української мови та літератури бути яскравою особистістю, інтелектуальною, високоосвіченою і шляхетно вихованою, чутливою до учнів, відкритою до нових знань і умінь.

16 лютого конференція продовжила свою роботу у форматі методичного інтенсиву «Навчання української літератури в 5– 7 класах НУШ: теорія і практика», на якому обговорено актуальні проблеми програмо- підручникотворення. Спікерами заходу були українські та зарубіжні вчені, вчителі-методисти.

Перед аудиторією виступила польська колега – викладачка кафедри україністики Варшавського університету доктор габілітований Марта Замбжицька, яка розповіла про особливості вивчення української літератури в освітньому процесі Польщі та репрезентувала результати власного наукового дослідження в співпраці з керівником кафедри доктором Катажиною Якубовською-Кравчик щодо виявлення читацьких уподобань польських здобувачів освіти.

Спікером заходу була Олеся Алімівна Слижук, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, співавтор модельних програм та підручників української літератури та інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) для 5–7 класів НУШ. Науковиця представила концептуальні засади та компетентнісний потенціал підручників для 5–7 класів та навчально-методичного забезпечення навчання української літератури в основній школі, розроблених під очільництвом Таміли Яценко. Учена-методист підкреслила, що в сучасних умовах реформування освіти важливим завданням є створення підручників української літератури на основі інноваційних підходів до формування їхнього змісту й структури; підручників нових за функціями, принципами подання матеріалу, таких, які б відповідали потребам сучасної школи. Олеся Алімівна навела низку арґументів щодо доцільності впровадження в освітній процес інтегрованого курсу літератур, що, безумовно, сприятиме підвищенню рівня читацької грамотності здобувачів освіти, розвитку в них критичного мислення та творчих здібностей.

Учасників заходу зацікавив педагогічний досвід Ковнер Олени Іванівни, учителя І кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Полошківського НВК: ДНЗ–ЗОШ І–ІІІ ступенів Глухівської міської ради Сумської області щодо практичного впровадження підручника з української літератури для 6-х класів НУШ. Олена Іванівна наголосила, що працює за підручником авторського колективу Т. Яценко вже другий рік поспіль. Вона наголосила на перевагах як навчальної книги, так і навчально-методичного супроводу, що в комплексі спрямовані на розвиток в учнів предметної (літературної) та ключових компетентностей.

Дякуємо учасникам методичного інтенсивну за плідну роботу та творчу співпрацю. Сподіваємося, що такі продуктивні зустрічі впливатимуть на процес модернізації шкільної літературної освіти в аспекті розроблення сучасного навчально-методичного забезпечення.

Дякуємо Збройним силам України за можливість виходу в ефір і проведення конференції!
Безпеки, Миру й скорішої Перемоги всім нам та плідного наукового пошуку!