22 лютого 2024 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту педагогіки НАПН України було проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика» , до участі в якій долучилися освітяни усієї України (вчені й науково-педагогічні працівники, керівники й педагогічні працівники закладів фахової передвищої, загальної середньої та дошкільної освіти, освітніх установ, аспіранти й магістранти).
Сучасні реалії воєнного стану в Україні, умови значного стресового навантаження й невизначеності спонукають суспільство до переосмислення значущості міжособистісної комунікації – здатностей до  спілкування, роботи в команді, логічної й ефективної організації діяльності, правильного розподілу часу (таймменеджменту), критичного, нестандартного  мислення, спроможності діяти в екстремальних ситуаціях, емпатії і надання допомоги  тим, хто її потребує,  – всіх тих умінь, які відносимо до гнучких (soft skills), надпрофесійних, які сприяють успішній соціалізації людини. Сформованість їх є найголовнішим капіталом сучасних фахівців будь-якої галузі, але насамперед – представників соціономічних спеціальностей, обов’язки яких передбачають розв’язання комплексних проблем у співпраці та колаборації з іншими людьми.
Актуальність і важливість тематики конференції в освітянській спільності підтверджено активним дискусійним обговоренням ґрунтовних і цікавих доповідей,  глибоких філософських роздумів науковців і практичних кейсів освітян-практиків. Учасники конференції дійшли спільного висновку про необхідність створення програм формування гнучких навичок у здобувачів освіти різних рівнів у сучасних закладах освіти, які мають стати дієвими платформами для гармонійного розвитку майбутньої компетентної особистості, здатної до активного, творчого й відповідального життя в сучасному суспільстві.
З матеріалами проведеної конференції запрошуємо ознайомитися на сайті Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/nauka/hrafik-konferentsii
Висловлюємо щиру подяку усім учасникам конференції за активну участь і запрошуємо до подальшої співпраці.
 
 
Організатори конференції (Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, кафедра педагогіки і психології початкової освіти).
 {gallery}26.02.24{/gallery}