25 квітня 2024 року відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Початкова освіта в парадигмі Нової української школи: виклики часу». У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка  25 квітня 2024 року відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Початкова освіта в парадигмі Нової української школи: виклики часу». До роботи конференції в різних форматах долучилися більше 270 учасників – працівників  із різних міст України, Польщі та Словаччини: наукових установ, закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої, вищої освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників.
Уже перші виступи доповідачів (Листопад Н.П., Бірюк Л.Я., Шпак В.П.) викликали жваве обговорення, реалізувалися у подальшій дискусії як основа для роздумів щодо узагальнення досвіду впровадження засад Нової української школи  освітянською спільнотою України, усвідомлення й глибокого аналізу її результатів науковцями, авторами підручників,  учителями-практиками.
Наступні доповідачі (Грона Н.В., Шакотько В.В., Сахно Н.І.) представили слухачам грунтовний аналіз наукових і методичних досягнень Нової української школи, перевірених та інноваційних «науково обгрунтованих методик вивчення учнів», зокрема ефективності впровадження в освітньому процесі початкових класів діяльнісних, інтеграційних прийомів, застосування штучного інтелекту.
У виступах вчителів-практиків (Гапонько Т.М., Щербакова В.В., Карпицька О.В.), наповнених практичним висвітленням формування ключових компетентностей учнів початкової на основі застосування проєктних, дослідницьких, ігрових методів навчання, проведено аналіз педагогічних можливостей змішаного навчання в сучасних умовах.
За результатами представлених доповідей і загальної дискусії учасники конференції було вирішено:
- сприяти розвитку спільної наукової й освітньої діяльності між науковими установами, закладами вищої освіти України, які здійснюють підготовку майбутніх учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти;
- забезпечувати впровадження різних форм співпраці, здійснення наукових досліджень університетами, іншими освітніми й науковими установами;
-посилити зв’язок освіти з науковими дослідженнями, залучати студентів до  їх реалізації;
- продовжити обмін досвідом між науковцями, педагогами, педагогічними працівниками центрів професійного розвитку, учителями. і забезпечити можливість ведення дискусій з актуальних проблем початкової освіти, реалізації освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти, Стандартів вищої освіти, професійних стандартів, подолання освітніх втрат учнями початкових класів.