23–24 травня 2024 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбулась звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів, аспірантів та молодих учених, здобувачів вищої та фахової передвищої освіти
«Наука та освіта в умовах війни: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка». Доктор історичних наук, професор, в. о. ректора Олександр Іванович Курок привітав присутніх із відкриттям щорічної конференції, яка проводиться з нагоди відзначення Дня науки та з нагоди 150-ї річниці заснування університету. Щороку третьої травневої суботи Україна відзначає професійне свято наукових працівників – День науки, що стала приводом для нагородження викладачів університету грамотами і подяками. Зокрема:
Ткаченко Наталію Миколаївну, доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації.
Гриценка Андрія Петровича, доктора педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання Грамотою Голови Сумської обласної ради
Грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації нагороджено:
Дмитренко Аліну Павлівну доктора філософії, доцента, завідувача кафедри теорії і методики дошкільної освіти; Аторіну Вікторію Миколаївну – доктора філософії, старшого викладача кафедри дошкільної педагогіки і психології; Маринченка Євгенія Олеговича – доктора філософії, доцента кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва; Петренко Наталію Миколаївну – доктора філософії, старшого викладача кафедри історії, правознавства та методики навчання.
Також викладачам були вручені грамоти і подяки за високі рейтингові показники в науковій діяльності за підсумками 2023 року, результативну наукову роботу, підготовку кадрів вищої кваліфікації, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну та наукову діяльність, наукову підготовку студентської молоді, організацію і проведення наукових заходів та з нагоди Дня науки.
З метою обговорення актуальних питань сьогодення, пріоритетних напрямів  наукової діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на пленарному засіданні  заслухали доповіді: «Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки» (д-р пед. наук, доцент, перший проректор М.В. Хроленко); «Створення та презентація бренду закладу вищої освіти в медіапросторі як вимога часу» (д-р пед. наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Н.М. Ткаченко); «Дослідження Глухівського єврейського кладовища в рамках спільного українсько-ізраїльського науково-дослідного проєкту у 20232024 роках» (д-р пед. наук, доцент, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання А.П. Гриценко); «Науковий дискурс щодо трактування поняття «інноваційна компетентність майбутніх учителів біології» (канд. пед. наук, доцент, докторант Л.В. Бурчак); «Логопедичний кабінет у закладі дошкільної освіти та вимоги до нього» (канд. пед. наук, доцент, докторант Т.М. Марєєва); «Стратегічне управління університетом: світові тренди» (д-р пед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Г.В.  Луценко).
Стало традиційним, що наші молоді науковці в кінці навчального року проводять свій науковий форум для обговорення результатів проведеної науково-дослідної роботи. Наукова робота аспірантів і студентів є невід’ємною частиною наукової діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
З-поміж аспірантів та молодих учених, здобувачів вищої та фахової передвищої освіти Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації нагороджено:
Солдаткіна Олега Віталійовича здобувача ОС «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Математика) факультету природничої і фізико-математичної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Митько Вікторію Миколаївну здобувачку ОС «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Чечель Наталію Олександрівну здобувачку ОС «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Григор’єву Дар’ю Олексіївну здобувачку ОС «Бакалавр» спеціальності 231 Соціальна робота Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Мішуру Олександра Віталійовича здобувача ОС «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Луговик Ірину Миколаївну здобувачку ОС «Магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта факультету дошкільної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Мітіну Марію Вікторівну здобувачку ОС «Бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта факультету дошкільної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Під керівництвом своїх наставників – викладачів Глухівського НПУ ім. О. Довженка здобувачі вищої освіти  24 травня представили наукові результати своїх наукових розвідок. Робота відбулася в онлайновому форматі згідно з програмою пленарного засідання:
Українська освіта й наука: проблеми та виклики
професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луценко Григорій Васильович.
Молоді вчені університету: шлях до успіху
аспірантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, асистент кафедри технологічної і професійної освіти, факультету технологічної і професійної освіти, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених Глухівського НПУ ім. О. Довженка Сорока Ольга Олексіївна.
Методика навчання учнів 7 класу проєктування та виготовлення технологічного одягу для кухні
студентка 22-Т групи факультету технологічної і професійної освіти  Хайнацька Катерина Олександрівна.
Науковий керівник: Курок Віра Панасівна, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Підґрунтя для формування соціальної та  емоційної грамотності дітей старшого дошкільного віку
аспірантка 2 року навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта факультету дошкільної освіти Селікова Яна Сергіївна.
Науковий керівник: Тітаренко Світлана Анатоліївна, канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Досвід та практика В інтегрованому навчанні
здобувачка фахової передвищої освіти 3 року навчання спеціальності 013 Початкова освіта Комунального закладу Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва» Безверха Анна Михайлівна.
Науковий керівник: Піщікова Наталія Олексіївна, викладач вищої категорії, старший викладач Комунального закладу Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва».
Дві сторони інтегрованого навчання
здобувачка фахової передвищої освіти здобувач 3 року навчання спеціальності 013 Початкова освіта Комунального закладу Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва» Висоцька Єлизавета Володимирівна
Науковий керівник: Піщікова Наталія Олексіївна, викладач вищої категорії, старший викладач Комунального закладу Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С. В. Руднєва».
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
магістрантка  6М-УНЗ гр., спеціальність 073 Менеджмент, ННІ педагогіки та психології ДОРОШЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА.
Науковий керівник: Зінченко Володимир Павлович, канд пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту Глухівського НПУ ім. О.Довженка; Дипломантка ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Менеджмент освіти».
STEM-УРОК ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ
студент 43М групи факультету природничої і фізико-математичної освіти Солдаткін Олег Віталійович.
Науковий керівник: Заїка Оксана Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського НПУ ім. О.Довженка.
Українськомовна наукова традиція в системі опанування лінгвістики
студентка 33-У групи, спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), ОПП «Середня освіта (Українська мова і література)»,Чечель Наталія Олександрівна.
Науковий керівник: Кузнецова Галина Петрівна, канд. пед. наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського НПУ ім. О. Довженка.
Наукова робота аспірантів і студентів є невіддільною складовою наукової діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. До оргкомітету надійшло 240 наукових доповідей здобувачів освіти.
Доповідачі пленарного засідання були відзначені грамотами.
Усі матеріали щорічної звітної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти представлено в збірці тез доповідей учасників конференції.
 
Оргкомітет дякує всім учасникам за результативне наукове спілкування.
Бажаємо  здоров’я, миру і добра і, звісно, Перемоги!
Грамоти